Leichtathletik Hypomeeting Goetzis 2018 May-26, 2018